NCP Nieuwsbrieven

Een paar keer per jaar publiceert het Nationaal Contactpunt OESO- richtlijnen voor multinationale ondernemingen, een nieuwsbrief over recente en actuele activiteiten.

Het NCP heeft twee kerntaken:

De eerste taak is om bedrijven bekend te maken met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de toepassing ervan bevorderen.
Het NCP geeft hier o.a. uitvoering aan door volledige en actuele informatie te ontsluiten op deze website. De nieuwsbrieven maken hier ook onderdeel van uit.
 

De tweede kerntaak is het behandelen van meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de OESO-richtlijnen of het faciliteren van een dialoog over de toepassing van de richtlijnen.