Kamerbrief Zorgplicht Nlse bedrijven IMVO

Minister Koenders (BZ) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, hun reactie op het onderzoek naar de ‘Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’.