Updates OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

8 juni 2023

De OESO heeft vandaag de updates van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen gepubliceerd.

De gewijzigde Richtlijnen (Engels) zijn hier te vinden. De Richtlijnen worden nog vertaald naar het Nederlands.

Belangrijke wijzigingen zijn o.a.:  

  • Aanbevelingen aan ondernemingen om te werken in overeenstemming met internationaal afgesproken doelen over klimaatverandering en biodiversiteit.  
  • Gepaste zorgvuldigheid gaat ook gelden voor technologie, inclusief het verzamelen en het gebruik van data.
  • Aanbevelingen over wat verwacht wordt van ondernemingen over het toepassen van gepaste zorgvuldigheid op gevolgen en zakelijke relaties die gerelateerd zijn aan het gebruik van hun producten en diensten.  
  • Betere bescherming van risicopersonen en -groepen, inclusief degenen die hun bezorgdheid uiten over het gedrag van bedrijven.   
  • Gewijzigde aanbevelingen over verstrekking van informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
  • Verbeterde procedures om de zichtbaarheid, effectiviteit en functionele gelijkwaardigheid van Nationale Contactpunten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (NCP’s) te versterken.