MVO trainingsdag voor ondernemingsraden

In opdracht van het NCP (Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen) wordt deze trainingsdag al weer voor de zesde keer georganiseerd. De dag is bedoeld voor ondernemingsraden van ondernemingen met activiteiten in het buitenland. Naast de toepassing van de OESO-richtlijnen komen ook de verschillende convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) aan de orde. Verder worden de uitkomsten van een recent uitgevoerd onderzoek naar de rol van de Nederlandse ondernemingsraden bij MVO, toegelicht.

Een groot deel van het programma is interactief. Zo worden al dan niet fictieve praktijkvoorbeelden -in de vorm van adviesaanvragen- door de deelnemers in werkgroepen behandeld. De werkgroepen stellen een advies op dat tijdens de aansluitende overlegvergadering wordt besproken met een ervaren bestuurder.

Kortom een praktisch, dagvullend, programma waarbij de rol en daarmee de toegevoegde waarde van de ondernemingsraden bij de toepassing van de OESO-richtlijnen, centraal staat.

Datum:              vrijdag 18 mei 2018,
Locatie:             Sociaal Economische Raad (SER), Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag
Aanmelden:    tontang1401@gmail.com

U kunt zich kostenloos aanmelden (maximaal 3 deelnemers per ondernemingsraad).