Bankenconvenant over Mensenrechten

Na het Textielconvenant is nu ook een Bankenconvenant ondertekend door banken, vakbonden, ngo’s en de ministers Dijsselbloem en Ploumen. Deze wereldwijd unieke IMVO-afspraak stelt banken beter in staat om er bij investeringen en financieringen voor te zorgen dat mensenrechten worden gerespecteerd.

Het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (NCP) is, net zoals bij het eerste convenant (Textiel), gevraagd vertrouwelijk te adviseren over toepassing van de OESO-Richtlijnen.