Eerste evaluatie Maurice Kajangu vs. Bralima (DRC) en Heineken N.V.

Het Nederlands NCP heeft de melding van dhr. Kajangu inzake een vermeende schending van de OESO richtlijnen niet ontvankelijk verklaard.

Deze melding betreft een vermeend onrechtmatig ontslag van dhr. Kajangu door Bralima, een dochteronderneming van Heineken N.V., in de Democratische Republiek Congo.

Het NCP is van mening dat deze melding geen nader onderzoek verdient en sluit hiermee de procedure voor Specifieke Gevallen.