NCP publicatie eerste evaluatie UNI Global Union vs IKEA Group

Het NCP heeft de melding van UNI Global Union over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door de IKEA Group, ontvankelijk verklaard.

De melding gaat over de due diligence verplichting van het IKEA hoofdkantoor in Nederland op het gebied van vakbondsrechten.

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen.
Zowel UNI Global Union als IKEA Group hebben dit aanbod geaccepteerd.