NCP publicatie eerste evaluatie Hou Friesland Mooi vs Nuon Energy N.V.

Het NCP heeft de melding van de Stichting Hou Friesland Mooi tegen Nuon Energy N.V. over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen, ontvankelijk verklaard.

De melding gaat over een project voor het opschalen van een bestaand windpark naar een nieuw en groter windpark in Friesland. Nuon, onderdeel van het Zweedse bedrijf Vattenfall, is een initiatiefnemer van het project.

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen. Zowel Nuon als Hou Friesland Mooi hebben dit aanbod geaccepteerd.