Evaluatie Eindverklaring NCP-melding Both Ends et al vs. ADSB

Op 3 mei 2018, is de Evaluatie van de eindverklaring van de NCP-melding 'Both Ends et al vs. ADSB' (Atradius Dutch State Business) gepubliceerd. In de Eindverklaring werd overeengekomen om één jaar na publicatie, een evaluatie met beide partijen uit te voeren.

De evaluatie heeft plaatsgevonden en in deze publicatie kunt u de uitkomsten daarvan lezen.

N.b.: De evaluatie en de eindverklaring zijn alleen in het Engels beschikbaar.