NCP Publicatie eerste evaluatie UNI Global Union vs VEON

Het NCP heeft de melding van UNI Global Union tegen VEON over een vermeende schending van de OESO richtlijnen ontvankelijk verklaard. De melding betreft vakbondsvrijheid in Banglalink Digital Communications Ltd. In Bangladesh. Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek rechtvaardigt en heeft UNI Global Union en VEON aangeboden een dialoog te faciliteren tussen partijen. VEON heeft dit aanbod niet geaccepteerd. Het NCP zal deze melding verder onderzoeken en zal de procedure afronden met het uitbrengen van een eindverklaring.

De eindverklaring wordt gepubliceerd op de website.

De eerste evaluatie is alleen beschikbaar in het Engels.