Evaluatie Eindverklaring NCP melding Stapert vs Mylan

In de eindverklaring betreffende de melding van advocaat Bart Stapert over Mylan, werd overeengekomen om een jaar na publicatie, een evaluatie met beide partijen uit te voeren.

De evaluatie heeft plaatsgevonden en in deze publicatie kunt u de uitkomsten hiervan lezen.

N.b.: De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.