Eindverklaring melding voormalige werknemers Bralima – Bralima en Heineken

Op 14 december 2015 diende een groep voormalige werknemers van Bralima Heineken in Bukavu, Democratische Republiek Congo een melding in bij het Nederlandse Nationaal Contactpunt. De melding betreft een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen door Bralima en Heineken N.V. in de periode 1999-2003.

Het NCP heeft zijn goede diensten aangeboden om een dialoog te faciliteren tussen de voormalige werknemers en Bralima en Heineken. Doel van de dialoog was om partijen tot overeenstemming te laten komen over oplossingen in deze specifieke zaak en ten aanzien van kwesties over de verantwoordelijkheid van Bralima en Heineken, op basis van de Richtlijnen.

De betrokken partijen hebben het aanbod van het NCP om deel te nemen aan mediation aanvaard. Onder leiding en voorzitterschap van het NCP vond de dialoog tussen partijen plaats waarbij een externe mediator werd ingezet. Deze dialoog heeft geleid tot een bevredigende uitkomst voor partijen. 

Eindverklaring over de uitkomsten van de procedure: