Publicatie eerste evaluatie melding Both ENDS et al – Atradius Dutch State Business

Het NCP publiceerde op 3 december 2015 de eerste evaluatie van de melding ingediend door Both ENDS, Fórum Suape, Conectas, Colônia de Pescadores Cabo de Santo Agostinho. De melding betreft een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door Atradius Dutch State Business.

Het NCP is van mening dat de melding nader onderzoek rechtvaardigt en biedt zijn goede diensten aan om een dialoog te faciliteren tussen Both ENDS en Atradius DSB. Doel van de dialoog is om partijen tot overeenstemming te laten komen ten aanzien van oplossingen in deze specifieke zaak en ten aanzien van kwesties over due diligence, monitoring en leverage in de exportkredietverzekeringssector, op basis van de Richtlijnen.

Alle betrokken partijen, Both ENDS et al, Atradius DSB en de Nederlandse Staat hebben het aanbod van het NCP om deel te nemen aan mediation aanvaard. Een eindverklaring over de uitkomsten van de procedure wordt gepubliceerd op de website van het NCP.