Eindverklaring Shell - Friends of the Earth/Amnesty International

Het Nederlandse NCP heeft op 2 oktober jongstleden de eindverklaring gepubliceerd inzake de melding ‘Shell in the Niger Delta II’.

De eindverklaring en de reactie van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn hier te vinden.