Publicatie voorlopige inschatting POSCO e.a. - Lok Shakti Abhiyan, e.a.

Het NCP heeft op 18 januari 2013 de voorlopige inschatting gepubliceerd inzake de melding "POSCO, ABP/APG, GPF - Lok Shakti Abhiyan, KTNC Watch, Fair Green and Global Alliance, ForUM".

Met deze voorlopige inschatting motiveert het NCP zijn besluit om de partijen zijn ‘goede diensten’ aan te bieden om via dialoog tot een oplossing te komen. Het NCP doet met deze voorlopige inschatting van de melding nadrukkelijk geen uitspraak over de vraag of sprake is van een voorbeeld van niet naleving van de OESO-richtlijnen door de onderneming(en) in kwestie.