Dialoog RND/VGT en SKC

In mei 2011 heeft onder begeleiding van het Nationaal Contact Punt (NCP) een gesprek plaatsgevonden tussen de RND/VGT en SKC. Aanleiding voor dit gesprek was de wens van partijen om van gedachten te wisselen over elkaars visie op en werkwijze in het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, mogelijkheden voor samenwerking en communicatie tussen partijen. Het gesprek vond plaats in navolging van een eerder gezamenlijk gesprek, 9 september 2010.

Over de partijen

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is een koepelorganisatie voor brancheverenigingen van het grootwinkelbedrijf, waaronder de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT). De RND behartigt in deze context o.a. de belangen van een aantal grootwinkelbedrijven in discussies over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Schone Kleren Campagne (SKC) is een platformorganisatie die zich -onder meer door middel van campagnes- richt op het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Wereldwijd werkt de Schone Kleren Campagne onder de noemer Clean Clothes Campaign samen met zo'n 300 organisaties in productie- en afzetlanden, waaronder vakbonden, mensenrechtengroepen en consumentenorganisaties. In 15 andere Europese landen is eveneens een CCC actief.

De uitgangspunten, werkwijze en communicatierichtlijnen die Schone Kleren Campagne hanteert zijn gepubliceerd op de website van SKC.

Dialoog

Tijdens het gesprek is samen teruggeblikt op de ontwikkelingen die bij en tussen beide organisaties sinds september 2010 hebben plaatsgevonden.

Naar voren is gekomen dat partijen als uitgangspunt de gedeelde wens hebben op een goede manier om te gaan met arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen en daarover constructief met elkaar in gesprek te treden.

SKC en RND/VGT hebben afgesproken dat:

  • Beide partijen de ingezette koers zullen voortzetten en versterken, door afstemming te blijven zoeken en mogelijk uit te breiden;
  • Op deze manier gezamenlijk en op constructieve wijze de inhoudelijke dialoog over de verbetering van arbeidsomstandigheden waar nodig te continueren.

RND/VGT en SKC geven aan positief te zijn over het verloop van de dialoog tussen partijen en de ontwikkelingen het afgelopen half jaar. Beide partijen danken het NCP voor de vervulde rol van mediator.