NCP verklaring NIZA CPH

Het NCP geeft hierbij een verklaring naar aanleiding van de vraag van Niza cs. over de bedrijfsactiviteiten van Chemie Pharmacie Holland BV in de Democratische Republiek Kongo (DRC).

Aan het einde van de NCP-procedure kwam de discussie over de reikwijdte van de Richtlijnen aan de orde. Door de OESO is bevestigd dat handel & diensten - voor zover deze plaatsvinden in een investeringscontext - onder de OESO-richtlijnen vallen. Bij de bedrijfsactiviteiten van CPH bleek geen sprake te zijn van een investeringscontext. Daarom zijn de OESO-richtlijnen in dit geval niet van toepassing.

Aangezien de NCP-procedure in het geheel is doorlopen, heeft het NCP besloten - hoewel het geen formele uitspraken kan doen - enige lessen te formuleren die kunnen worden getrokken uit de verschafte informatie. Het baseert zich daarbij op de algemene waarden die ten grondslag liggen aan de Richtlijnen.