NCP verklaring inzake reizen naar Birma (2004)

Het NCP heeft een vraag behandeld van FNV en CNV over zeven reisorganisaties: Asian Way of Life, Far Holidays International, Fox Vakanties, Koning Aap Reizen, Outsight Travel, Summum Reizen, VNC Travel.

Deze reisorganisaties organiseren reizen naar Birma ondanks herhaalde oproepen van de vakbonden en het Burma Centrum Nederland (BCN) om activiteiten in dat land stop te zetten. Gezien het gebruik van dwangarbeid door de militaire junta in Birma en het beleid van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Nederlandse regering ten aanzien hiervan, meenden FNV en CNV dat de reisorganisaties met hun reizen naar Birma in strijd handelen met de aanbevelingen van de OESO-richtlijnen. Centraal in deze vraag stond de discussie over de reikwijdte van de Richtlijnen. Door de OESO is bevestigd dat handel & diensten - voor zover deze plaatsvinden in een investeringscontext - onder de OESO-richtlijnen vallen.

Bij reizen naar Birma bleek geen sprake te zijn van een investeringscontext. Daarom zijn de OESO-richtlijnen in dit geval niet van toepassing. Omdat tijdens de procedure informatie is verkregen, die alle betrokken partijen kan helpen voortgang te boeken in deze situatie, heeft het NCP besloten - hoewel het geen formele uitspraken kan doen - enige punten in overweging te geven (zie verklaring). Het baseert zich daarbij op de algemene waarden die ten grondslag liggen aan de Richtlijnen en die relevant zijn voor de activiteiten van de reisorganisaties in deze concrete situatie.