Joint statement IHC FNV/CNV

Het NCP constateert dat IHC CALAND en de bonden FNV en CNV overeenstemming hebben bereikt over activiteiten in Birma. Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken toonde zich verheugd over deze ontwikkeling.

De bonden hadden een vraag gesteld aan het NCP over de activiteiten van IHC CALAND in Birma. Het NCP constateert dat IHC CALAND en de bonden, bij de NCP besprekingen over de vraag constructief met elkaar hebben samengewerkt. Beide partijen hebben vervolgens gezamenlijke acties ondernomen. De bonden zijn tevreden over het besluit van IHC CALAND om geen verdere activiteiten in Birma te ontwikkelen. Dit besluit, de verschillende stappen die IHC CALAND heeft genomen naar aanleiding van de vraag en de afspraken die zijn gemaakt, hebben IHC CALANDs activiteiten voldoende in lijn gebracht met de OESO-richtlijnen voor MVO. De verschillende stappen die genomen zijn betreffen:

  • IHC CALAND en FNV (mede namens CNV) hebben een bezoek gebracht aan de Birmese ambassadeur in Londen om de mensenrechtensituatie in Birma aan de orde te stellen;
  • IHC CALAND heeft een brief aan haar hoofdcontractant gestuurd waarin het naleven van de OESO-richtlijnen aan de orde is gesteld;
  • Er zijn afspraken gemaakt tussen IHC CALAND en de bonden om elkaar op de hoogte te houden van activiteiten gericht op Birma. Over een jaar wordt bezien of follow-up gewenst is.

NCP, IHC CALAND en de bonden FNV en CNV hebben een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht waarin één en ander wordt toegelicht.

Vervolggesprek 2010

In 2010 heeft een vervolggesprek plaatsgevonden tussen SBM en FNV. Dit gesprek vond plaats zonder dat er een melding over een schending van OESO-richtlijnen was ingediend. Voor het Nederlandse NCP was dit gesprek een start van een nieuwe werkwijze waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties proactief van gedachten kunnen wisselen met elkaar over bedrijfsactiviteiten.