Kamerbrief over Eerlijk Werk

Minister Ploumen schrijft in een brief over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan de 2e Kamer dat committering aan de OESO-richtlijnen de basis is voor 'Eerlijk Werk'.

Het kabinet streeft naar eerlijke werkgelegenheid. Dit betekent dat van Nederlandse bedrijven wordt verwacht dat ze bijdragen aan duurzame productie en eerlijk werk volgens de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor verantwoord ondernemen. De OESO richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen helpen te voorkomen dat bedrijfsactiviteiten een negatief effect hebben op mens en milieu, zoals het in stand houden van oneerlijke werkgelegenheid en uitbuiting.