Eerste evaluatie NCP melding UNI Global Union vs IKEA Group

Rectificatie: De referentie naar de Natixis melding op pagina vier van dit document is op 21 juni 2019 gewijzigd. In plaats van de eerder genoemde Natixis melding wordt naar de DIAM melding verwezen.