NCP Eindverklaring SHV Makro – Shehri-CBE (Pakistan)

In het kader van de klachtenprocedure van de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen heeft het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) een eindverklaring uitgebracht over een melding inzake Makro-Habib Pakistan Limited.