NCP Eindverklaring Shell Niger Delta II

Het Nederlandse NCP heeft op 2 oktober jongstleden de eindverklaring gepubliceerd inzake de melding ‘Shell in the Niger Delta II’.