NCP Eerste evaluatie Shell Sakhalin

Het Nederlandse NCP heeft op 20 maart 2013 de eerste evaluatie gepubliceerd inzake de melding ‘Royal Dutch Shell (and UK financial institutions) – Stroitel/Sakhalin Environmental Watch’. In deze eerste evaluatie wordt de melding niet-ontvankelijk verklaard waarmee de melding niet verder in behandeling zal worden genomen.