NCP Jaarverslag 2016

Het NCP maakt elk jaar een jaarplan voor de OECD organisatie. Het is opgesteld volgens het sjabloon van de OESO en wordt ook de OESO website gepubliceerd.