Eindverklaring melding Odoh family vs de Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited

Het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) heeft de melding van de Odoh Family inzake vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen door de Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC) afgerond.

De melding gaat over vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen m.b.t. de hoofdstukken Mensenrechten, Milieu, Algemene beginselen en Begrippen en uitgangspunten. Volgens de meldende partij heeft het bedrijf niet in lijn met de lokale regelgeving gehandeld aangaande de acquisitie van land en water van de Odoh family, is de melder niet op een adequate manier betrokken bij het acquisitieproces, is het recht op eigendom en gebruik van land en water ­­­­in het geding gekomen en heeft olievervuiling gezorgd voor verlies van inkomsten o.a. omdat visserij niet meer plaats kon vinden.

Het NCP had op 10 februari 2022 de melding geaccepteerd en vervolgens aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen. Het bedrijf had het aanbod afgewezen. Het NCP heeft vervolgens de melding nader onderzocht en de bevindingen bekendgemaakt in de Eindverklaring. Ook heeft het NCP de voortgang onderzocht in het naleven van de OESO-richtlijnen door het bedrijf, aangezien er tegen dit bedrijf binnen een periode van 4 jaar drie meldingen zijn ingediend op vergelijkbare onderwerpen. Het NCP concludeert o.a. dat het bedrijf stakeholders onvoldoende betrekt, geen adequaat functionerend klachtenmechanisme heeft en beter had kunnen samenwerken met het NCP. Het NCP beveelt aan om te waarborgen dat het aangetaste land en meer zijn hersteld, alsook om, i.v.m. de verkoop van SPDC, zich verantwoordelijk terug te trekken en erop toe te zien dat alle negatieve gevolgen van de bedrijfsactiviteiten zijn hersteld.

Met de publicatie van de Eindverklaring is de procedure afgerond. Conform procedure zal het NCP over een jaar een Follow-Up van de aanbevelingen uitvoeren en publiceren op de NCP-website.

Op 31 december 2021 is het hoofdkantoor van Shell verhuisd naar het VK. In overleg met het Britse NCP was besloten dat deze melding zal worden afgehandeld door het Nederlandse NCP.