Eindverklaring melding ATUMA vs Unilever

Het NCP heeft op 7 mei 2024 om 15:00 uur de Eindverklaring gepubliceerd over de melding van ATUMA, een groep voormalige werknemers van Unilever-Marsavco in de Democratische Republiek Congo (DRC) over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door Unilever. De melding betreft het ontslag van 802 werknemers door Unilever/Marsavco in 2001 en het niet voorzien in een complete ontslagvergoeding.

In april 2020 is de Initiële Beoordeling gepubliceerd en beide partijen hebben de goede diensten van het NCP geaccepteerd. De bemiddeling tussen partijen heeft niet tot een overeenkomst geleid.

In de Eindverklaring wordt het langdurige proces van goede diensten beschreven. Het NCP beschrijft zijn bevindingen en conclusies over te goeder trouw deelname aan de NCP-procedure en over de kwesties uit de melding, en doet daarnaast aanbevelingen aan Unilever.

Conform procedure zal het NCP over een jaar een Follow-Up van de aanbevelingen uitvoeren en publiceren op de NCP-website.