Eerste Evaluatie melding van NGO’s vs Oikocredit

Het NCP heeft een melding van een drietal maatschappelijke organisaties inzake een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen door Oikocredit op 15 september 2023 ontvankelijk verklaard.

Volgens de meldende partij heeft Oikocredit nagelaten om gepaste zorgvuldigheid toe te passen bij het verstrekken van leningen aan partnerorganisaties in Cambodja. Hierdoor zouden leningen zijn verstrekt aan organisaties gelinkt aan vermeende mensenrechtenschendingen.

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft zijn goede diensten aangeboden aan partijen. Beide partijen hebben dit aanbod geaccepteerd.