Eerste Evaluatie melding van Peruaanse organisaties vs Louis Dreyfus Company B.V.

Het NCP heeft een melding van zeven Peruaanse non-profit organisaties en belangenorganisaties van inheemse volkeren inzake een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen door Louis Dreyfus Company B.V. op 4 september 2023 ontvankelijk verklaard.

Volgens de meldende partij heeft Louis Dreyfus Company B.V. nagelaten om gepaste zorgvuldigheid toe te passen in de toeleveringsketen van palmolie.

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft zijn goede diensten aangeboden aan partijen. Beide partijen hebben dit aanbod geaccepteerd.