NCP Analyse van de concept CSDDD a.d.h.v. de OESO-richtlijnen

Op 13 maart 2023 ontving het NCP een verzoek van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om voor de Kamer ”te interpreteren in hoeverre de Raadspositie en het Europese Commissievoorstel IMVO (CSDDD) in lijn zijn met de inhoud en betekenis van de OESO-richtlijnen”.

Op een later moment ontving het NCP een aanvullend verzoek om ook de positie van het Europees Parlement mee te nemen. In dit rapport vergelijkt het NCP het normenkader van de voorgestelde Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) met het OESO-normenkader op een aantal hoofdpunten die voortvloeien uit het OESO-normenkader.

Uit de geconstateerde opvallende punten van afwijking tussen de twee kaders destilleert het NCP vervolgens een aantal aandachtspunten met betrekking tot beperkingen ten opzichte van het OESO-normenkader die, naar de mening van het NCP, een mogelijke negatieve impact kunnen hebben op de effectiviteit en naleving daarvan. Het NCP velt daarbij geen oordeel over de vraag of (I)MVO due diligence wetgeving, op EU-niveau of op nationaal niveau, al dan niet wenselijk is.

Het rapport is 30 juni 2023 ingediend bij de Kamercommissie. Het rapport is tevens beschikbaar in het Engels.