NCP Eindverklaring UNI Global Union vs IKEA Group

Het NCP heeft op 6 juli om 14.00 uur de Eindverklaring gepubliceerd over de melding van UNI Global Union over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door de IKEA Group.

De melding betreft gepaste zorgvuldigheid van het IKEA hoofdkantoor in Nederland met betrekking tot vermeende schendingen van vakbondsrechten bij IKEA vestigingen in Ierland, Portugal en de VS.

Op 12 juni 2019 is de Eerste Evaluatie gepubliceerd en beide partijen hebben bemiddeling door het NCP geaccepteerd. Dit heeft in juni 2021 geleid tot een overeenkomst tussen partijen over principes die de basis zouden zijn voor implementatie in de praktijk in landen. De overeenkomst is een bijlage bij de Eindverklaring. Belangrijke onderwerpen zijn toegang voor vakbonden tot werknemers bij IKEA en de neutraliteit van het bedrijf ten opzichte van vakbondsvrijheid.

Vervolggesprekken tussen de partijen onderling op lokaal niveau in Portugal hebben geleid tot overeenstemming. In de VS en Ierland is geen overeenstemming bereikt. In de Eindverklaring wordt het proces beschreven en doet het NCP aanbevelingen aan IKEA.