Eerste Evaluatie melding 7 lokale leveranciers van Pharmakina vs ING Groep N.V. en ING België

Het NCP heeft een melding van 7 lokale leveranciers van Pharmakina (Democratische Republiek Congo) inzake een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen door ING Groep N.V. en ING België op 26 april 2023 niet-ontvankelijk verklaard.

Volgens de meldende partij hebben ING Groep N.V. en het dochterbedrijf ING België nagelaten om due diligence (gepaste zorgvuldigheid) toe te passen in de zakelijke relatie van ING België met Pharmakina.

De meldende partij stelt dat ING Groep N.V. en ING België hiermee bijdragen aan de vermeende schending van hun mensenrechten door Pharmakina, waarmee zij een commercieel geschil hebben.

Het NCP is van mening dat deze melding geen nader onderzoek verdient omdat behandeling van deze melding niet bijdraagt tot de doelstellingen en effectiviteit van de Richtlijnen.

De belangrijkste reden hiervoor is dat het onderliggende onderwerp een commercieel geschil is tussen commerciële partijen dat niet onder de OESO-richtlijnen valt. Met het uitbrengen van deze Eerste Evaluatie is de NCP-meldingsprocedure beëindigd.