Eindverklaring inzake de melding van de Aminigboko-gemeenschap vs SPDC en Shell Hoofdkantoor

Het Nederlands Nationaal Contactpunt (NCP)  heeft op 10 februari 2023 de Eindverklaring inzake de melding van de Aminigboko-gemeenschap vs SPDC en Shell Hoofdkantoor gepubliceerd.

De melding gaat over vermeende schendingen van de eerste acht hoofdstukken van de OESO-richtlijnen, waaronder Algemene beginselen voor bedrijfsbeleid, Informatieverstrekking, Mensenrechten en Milieu. Volgens de meldende partij heeft het bedrijf zich o.a. schuldig gemaakt aan het aanstellen van andere gemeenschapsleiders, het in de hand werken van polarisatie binnen de gemeenschap, het niet delen van de milieueffectenrapportage, het niet saneren van olieverontreiniging alsook oneigenlijke en bewapende toegang tot het land van de Aminigboko-gemeenschap.

Het NCP had eerder bepaald dat deze melding nader onderzoek verdient (zie initiële beoordeling) en aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen. De meldende partij had het aanbod aangenomen, maar het bedrijf niet. Derhalve heeft er geen dialoog plaatsgevonden. Het NCP heeft de melding nader onderzocht en de bevindingen bekendgemaakt in de Eindverklaring. Het NCP heeft aanbevelingen gedaan t.a.v. de klacht en de samenwerking met een legitiem klachtenmechanisme, zoals het NCP.

Met de publicatie van de Eindverklaring is de procedure afgerond. Een jaar na publicatie van de Eindverklaring gaat het NCP evalueren wat er is gebeurd met de aanbevelingen. Deze evaluatie wordt gepubliceerd.