Evaluatie Eindverklaring Obelle Concern Citizens (OCC) vs. The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited en Royal Dutch Shell (RDS)

De Evaluatie van de Eindverklaring betreffende de melding Obelle Concern Citizens vs. The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited en Royal Dutch Shell is op 16 december 2022 gepubliceerd. De melding betrof een vermeende schending van de OESO-richtlijnen m.b.t. vermeende negatieve impact gerelateerd aan milieuvervuiling volgend op een gasbrand in 1998. De Eindverklaring was op 27 februari 2020 gepubliceerd.