Eindverklaring Milieudefensie/Friends of the Earth Netherlands, WALHI/Friends of the Earth Indonesia en SDI/Friends of the Earth Liberia vs ING

Het NCP heeft op 7 april 2022 de Eindverklaring inzake de melding Milieudefensie/Friends of the Earth Netherlands, WALHI/Friends of the Earth Indonesia and SDI/Friends of the Earth Liberia vs ING gepubliceerd.

De melding was gericht op het bereiken van overeenstemming over mogelijke verbeteringen in (de uitvoering van) ING’s due diligence-beleid betreffende palmolie.

Het NCP was van mening dat deze melding nader onderzoek verdiende (zie initiële beoordeling van 20 januari 2020) en bood aan een dialoog te faciliteren. Beide partijen namen dit aanbod aan, maar de dialoog eindigde helaas vroegtijdig. Met de publicatie van deze Eindverklaring is de procedure afgerond. 

Het NCP zal in de winter van 2022/2023 evalueren of en zo ja hoe partijen opvolging hebben gegeven aan de NCP- aanbevelingen. Het NCP beveelt aan dat partijen met elkaar in gesprek blijven over:

  • de vraag wanneer er volgens de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen sprake is van het bijdragen aan negatieve gevolgen zoals beschreven in de drie casussen van de melding;
  • de vraag wat passend due diligence-beleid inhoudt om negatieve gevolgen te identificeren, te voorkomen of te beperken;
  • het al dan niet betrokken blijven bij grootschalige palmolie-productie.

De evaluatie zal eveneens worden gepubliceerd.