Eerste Evaluatie van de melding BWI et al. vs Inter IKEA Holding B.V.

Het NCP heeft een recente melding van BWI (Building and Wood Workers International), the International Association of Machinists and Aerospace Workers of North America (IAMAW) and Facket För Skogs-, Trä och Grafisk Branch (GS Facket), inzake een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen door Inter IKEA Holding B.V., ontvankelijk verklaard.

De melding betreft een vermeende schending van het hoofdstuk Werkgelegenheid en Arbeidsverhoudingen (hoofdstuk V) van de OESO-Richtlijnen. Volgens de meldende partij heeft er geen tijdige informatievoorziening noch consultatie met de vakbonden plaatsgevonden inzake de sluiting van een IKEA productielocatie in de Verenigde Staten (moederbedrijf is het in Nederland gevestigde Inter IKEA B.V.). Daarnaast geeft de meldende partij aan dat het bedrijf niet betekenisvol wil onderhandelen aangaande een herziening van het Internationaal Framework Agreement dat er tussen de partijen bestaat.

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen. Op het moment van publicatie is het nog niet duidelijk of er een dialoog zal plaatsvinden. Indien dit niet het geval zal zijn, zal het NCP de melding zelfstandig nader onderzoeken. In beide gevallen wordt de procedure afgesloten met een Eindverklaring, die op de NCP-website gepubliceerd zal worden.