EU due diligence handreiking en dwangarbeid

Nieuwe EU handreiking om bedrijven te helpen dwangarbeid in hun toeleveringsketen te bestrijden.

Op 13 juli jl. hebben de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden (European External Action Service - EEAS) een due diligence handreiking gepubliceerd om EU bedrijven, in overeenstemming met de internationale normen, te helpen dwangarbeid in hun toeleveringsketens en andere zakelijke relaties te bestrijden. De handreiking biedt concrete en praktische adviezen hoe dwangarbeid te identificeren, voorkomen en/of aan te pakken.