Eerste Evaluatie van de melding FNV, ITF, PSI, IndustriALL Global Union vs Chevron et al.

Het NCP heeft de melding van het FNV e.a. inzake een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door 14 Nederlandse entiteiten van Chevron ontvankelijk verklaard.

De melding gaat over vermeende schendingen van de hoofdstukken Transparantie en Belastingen van de OESO-Richtlijnen. Volgens de meldende partij is de vereiste bedrijfsinformatie van deze 14 entiteiten niet publiek beschikbaar en vertonen zij eigenschappen die aanleiding vormen om te concluderen dat het postbusbedrijven zijn. Hierop voortbouwend stelt de melder dat de bedrijven zich niet aan de geest van de Nederlandse wet houden, die belastingvoordelen biedt aan bedrijven die daadwerkelijke activiteiten in Nederland hebben.

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen. De meldende partij heeft het aanbod aangenomen, maar Chevron niet. Het NCP zal de melding nader onderzoeken en de bevindingen bekendmaken in de Eindverklaring.