Eerste Evaluatie van de melding Aminigboko Community vs SPDC/Shell

Het NCP heeft de melding van de Aminigboko Community inzake een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door de Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC) en Shell Hoofdkantoor (Shell HK) ontvankelijk verklaard.

De melding gaat over vermeende schendingen van de eerste acht hoofdstukken van de OESO-Richtlijnen, allen in relatie tot een project dat SPDC uitvoert op land dat toebehoort aan de Aminigboko gemeenschap. Het betreft o.a. het vermeend opzetten van parallelle leiderschapsstructuren binnen de gemeenschap, toegebrachte schade door olielekkage en het met geweld betreden van land dat toebehoort aan de Aminigboko community door SPDC.

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen. De Aminigboko Community heeft het aanbod aangenomen, maar SPDC/Shell HK niet. Het NCP zal de melding nader onderzoeken en de bevindingen bekendmaken in de Eindverklaring.