Eerste Evaluatie van de melding van 4 vakbonden vs APG Asset Management

Het NCP heeft de melding van de vakbonden IUF, EFFAT-IUF, SEIU en UGT over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door APG Asset Management, ontvankelijk verklaard.

De melding gaat over vermeend gender gerelateerd geweld en intimidatie binnen verschillende vestigingen van McDonalds (wereldwijd) en de daaraan gerelateerde due diligence van twee investeerders APG Asset Management en de Noorse bank (NIBM). 

De melding is in onderling overleg tussen de NCP's van de VS, Noorwegen en Nederland als volgt verdeeld: De melding m.b.t. McDonalds wordt behandeld door het VS NCP, De melding tegen de Noorse bank wordt behandeld door het Noorse NCP en de melding tegen APG wordt behandeld door het Nederlandse NCP. 

Het NCP is van mening dat deze melding tegen APG nader onderzoek verdient en heeft aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen (vakbonden en APG). Beide partijen hebben reeds laten weten dat zij aan de dialoog zullen deelnemen.