Eerste Evaluatie Indigenous Federations uit Peru vs Pluspetrol Resources Corporation B.V.

Het NCP heeft de melding van de Indigenous Federations uit Peru et al. over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door Pluspetrol Resources Corporation B.V., ontvankelijk verklaard.

De melding gaat over het vermeende nalaten van gepaste zorgvuldigheid m.b.t. milieu en mensenrechten en vermeende belastingontwijking door Pluspetrol Resources Corporation B.V..

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen. De Indigenous Federations uit Peru et al. hebben het aanbod aangenomen, maar Pluspetrol Resources Corporation B.V. niet. Het NCP zal de melding nader onderzoeken en de bevindingen bekendmaken in de Eindverklaring.