Evaluatie Eindverklaring melding Oxfam Novib e.a. vs. ING

Op 25 november 2020 is de Evaluatie van de Eindverklaring betreffende de melding Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie vs ING gepubliceerd. 

De melding ging over het klimaatbeleid van ING en meer specifiek over de directe en indirecte CO2 emissie van ING (via hun investeringen).

De Eindverklaring werd op 19 april 2019 gepubliceerd.