Eerste Evaluatie Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia vs. CNV

Het NCP heeft de melding van (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, een Indonesische vakbondsorganisatie, betreffende een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen door de vakbondsorganisatie CNV, niet-ontvankelijk verklaard.

De melding gaat over de vermeend onrechtmatige samenwerking van CNV met en financiering door CNV van een andere Indonesische vakbondsorganisatie die een bijna gelijke naam draagt als de melder en dezelfde afkorting gebruikt. Het NCP heeft de melding niet-ontvankelijk verklaard.

Het NCP is van mening dat deze melding geen nader onderzoek verdient en sluit hiermee de procedure voor specifieke gevallen.

Ter informatie: Een melding van eenzelfde aard (van dezelfde melder tegen twee Belgische vakbonden) is ingediend bij het Belgische NCP. De eerste evaluatie van deze melding kunt u vinden op de website van het Belgische NCP www.oecd-guidelines.fgov.be.