Vacature in het NCP

Momenteel is er een vacature als onafhankelijk lid in het Nationaal Contact Punt (NCP). Deze vacature is op 8 september 2020 bekend gemaakt middels een publicatie in de Staatscourant.
Zie: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-46072.html

Voor het vervullen van deze vacature is het NCP op zoek naar een lid dat voldoet aan het profiel, dat u hieronder aantreft.

Mocht u belangstelling hebben om deze vacature te vervullen en menen aan de voorwaarden genoemd in het profiel te voldoen, dan kunt u tot uiterlijk 30 september 2020 een brief met daarin uw motivatie en uw CV sturen naar het volgende mailadres: ncpoecd@minbuza.nl. Hier kunt u ook terecht voor eventuele vragen naar aanleiding van deze vacature.