Kennissessie verzekeringsconvenant 'herstel en verhaal'

Binnen het IMVO-convenant voor de verzekeringssector bespreken verzekeraars, overheid en ngo’s gezamenlijk door middel van actuele casussen de uitvoering en uitwerking van de afspraken uit het convenant, dat is gebaseerd op de OESO-richtlijnen . Op 10 september 2020 wordt een 3e kennissessie georganiseerd met als thema ‘Herstel en Verhaal’ ofwel ‘Access to Remedy’. Tijdens deze sessie wordt verder ingegaan wat dit betekent voor de verzekeringssector.

Tijdens het theoretische gedeelte zal de Voorzitter van het NCP, mw. Maartje van Putten, een presentatie geven. Het onderwerp is ‘herstel en verhaal en het NCP-klachtenmechanisme van de OESO-richtlijnen’.  

Andere presentaties gaan over ‘OESO-richtlijnen, het juridisch perspectief’ en ‘enabling remediation’.