COVID-19 en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Nationaal Contactpunt (NCP) roept bedrijven op om gedurende en na de COVID-19 crisis in overeenstemming met de OESO-richtlijnen internationaal  maatschappelijk verantwoord te blijven ondernemen (IMVO).

De COVID-19 crisis heeft een grote impact op de economie, de mens en onze planeet. Al hebben veel ondernemingen het economisch moeilijk, het is onze grote overtuiging dat het toepassen van IMVO tijdens de COVID-19 crisis (RBC approach in business responses to the Covid-19 crisis) zowel op korte als de lange termijn gunstig zal zijn voor ondernemingen en zal bijdragen aan duurzame ontwikkelingen.

Een IMVO-benadering van de COVID-19 crisis zal bijdragen aan de identificatie en het voorkomen van mogelijke negatieve consequenties voor mensen, de planeet en de gemeenschap. Een IMVO-benadering kan vaak al met beperkte maatregelen gerealiseerd worden. Deze benadering kan ook economisch voordeel opleveren voor ondernemingen zoals betere beurskoersen, voorkomen van fluctuerende wisselkoersen, toenemende lange termijn waarde, verbetering van toegang tot nood- en kapitaalfondsen, vermindering van juridische risico’s en bescherming van merk en reputatie.

Mocht u geïnteresseerd zijn, meer informatie is te lezen in de OECD note on Covid-19 and RBC