'Access to Remedy' kennissessie

Op 24 maart 2020 organiseert de SER tezamen met het NCP in Den Haag een kennissessie ‘Access to  Remedy’ voor bedrijven, NGO’s en andere belanghebbenden die zich gecommitteerd hebben aan de OESO richtlijnen. Het doel van deze sessie is deelnemers behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van praktische en betekenisvolle herstelacties. Geïnteresseerden uit bovengenoemde doelgroepen kunnen zich inschrijven tot 16 maart a.s. via de event website.