MVO Trainingsdag - 20 november 2019

Ondernemingsraden aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De MVO trainingsdag voor ondernemingsraden staat dit jaar in het teken van de Due Diligence Handreiking van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De Due Diligence Handreiking is een belangrijke tool met aanbevelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze handreiking helpt ondernemingen om negatieve gevolgen in hun waardeketens aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeids- en mensenrechten, milieu, omkoping, consumenten enĀ  ondernemingsbestuur.

Een groot deel van het programma is interactief. Zo worden (fictieve) praktijkvoorbeelden, in de vorm van adviesaanvragen, door de deelnemers in werkgroepen behandeld. De werkgroepen stellen een advies op dat tijdens de aansluitende overlegvergadering wordt besproken met een ervaren bestuurder.

Kortom een interessant programma met een praktische insteek, waarbij de rol en daarmee de toegevoegde waarde van de ondernemingsraden bij de toepassing van de Due Diligence-Handreiking centraal staat.

De MVO trainingsdag voor ondernemingsraden wordt jaarlijks georganiseerd in opdracht van het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP).

De locatie voor deze dag is:
Sociaal Economische Raad (SER)
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag

U kunt zich aanmelden voor deze gratis trainingsdag (maximaal 3 deelnemers per ondernemingsraad) bij tontang1401@gmail.com