NCP Jaarverslag 2018

Om beter voor stakeholders zichtbaar te maken met welke zaken het Nederlands NCP zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden, publiceert het NPC een publieksjaarverslag over 2018.

In het jaarverslag staat met welke meldingen het NCP in 2018 aan de slag was en op welke manier het NCP de naleving van de OESO-richtlijnen heeft bevorderd. Daarnaast vindt u er meer informatie over de voorlichtings- en peer learning activiteiten van het NCP, zoals het organiseren van een jaarlijkse themabijeenkomst. Tot slot, gaat het jaarverslag in op het bedrijfsoverstijgende onderzoek naar naleving van de OESO-richtlijnen door de Nederlandse olie- en gassector dat het NCP heeft laten uitvoeren. Op de OECD website vindt u alle uitgebreide jaarrapportages.