NCP Bedrijfsoverstijgend onderzoek Olie- en Gassector

Het kabinet verzocht het Nationaal Contactpunt (NCP) OESO-richtlijnen een onderzoek te doen naar de mate waarin de Nederlandse olie- en gassector de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen implementeert.

Het NCP heeft het verzoek geaccepteerd en conform het aanbestedingsbeleid van de Rijksoverheid, CE Delft opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren.
Na afronding van het onderzoek (naar verwachting laatste kwartaal 2017), stuurt het NCP zijn bevindingen aan het kabinet.